Welkom op onze website


Zanggroep Pro Deo heeft als doel getuigen te zijn van Jezus Christus door middel van zang.
Dit doel ontlenen wij aan het Bijbelboek Handelingen van Apostelen, Hoofdstuk 1 vers 8b:
"en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde."

Wij willen als getuigen zingen in kerken, culturele gebouwen, tenten, zieken- en verzorgingshuizen, op campings en voor mensen met een verstandelijke beperking, alsmede tijdens evangelisatie-, jeugd-, opendeur-, welkom- en gehandicaptendiensten. Oftewel wij zingen voor iedereen die Gods Woord wil horen.
Wij zingen in principe Bijbelgetrouwe geestelijke liederen in het Nederlands. Dit onder begeleiding van accordeon en snaarinstrumenten.

groep

Wilt u een afspraak maken voor een optreden of om een andere reden contact hebben met onze zanggroep, kijk dan op de pagina "Contact" voor het juiste contact- / emailadres.

© 2019 - 2022 Zanggroep Pro Deo. All rights reserved    -     websitebeheerder: b.kroon@bckvv.nl