logo


Oefenlocatie en tijden

Tweemaal in de maand oefenen wij diverse liederen uit ons repertoire in het Kerkelijk centrum ‘Het Anker’, Ankerstraat 1, 4231 BZ Meerkerk.


De eerste repetitie is op de 1e zaterdag van de maand.
Dan oefenen wij van 13.45 uur tot 16.30 uur. Halverwege is een pauze voor een kop koffie / thee.

De tweede repetitie is op de 3e zaterdag van de maand.
Dan oefenen wij van 13.45 uur tot 16.30 uur, ook halverwege een pauze.
Voor deze 2e repetitie is er wel een zomerstop van juni t/m september.

U bent van harte welkom en kunt gerust een aantal keren vrijblijvend de repetities meemaken.
Er wordt wel van u verwacht, dat u ons doel, zoals die op de homepage is beschreven, onderschrijft.
Neem wel even contact op om zeker te zijn, dat de repetitie doorgaat.
(Door een optreden of andere bezetting van het gebouw kan de repetitie verschoven worden naar een andere zaterdag van de maand)

notenbalk

© 2019 - 2022 Zanggroep Pro Deo. All rights reserved    -     websitebeheerder: b.kroon@bckvv.nl