top of page

Corona-beleid

Nadat de overheid alle maatregelen heeft ingetrokken is er geen sprake meer van een specifiek coronabeleid. Zodra de overheid weer maatregelen noodzakelijk acht worden de leden geacht die in acht te nemen. In die onverhoopte kan ook weer een eigen coronabeleid van kracht worden. Na vaststelling van coronabesmetting wordt wel geadviseerd gedurende eerste week geen repetitie of optreden bij te wonen om besmetting van medeleden te voorkomen.

(Laatste update 23-3-2023)

bottom of page