top of page

Veelgestelde vragen

Is Zanggroep Pro Deo gebonden aan enige kerk of richting?
Zanggroep Pro Deo is niet gebonden aan enige kerk of richting, maar heeft haar eigen verantwoordelijkheid en christelijke identiteit.

Hoe vaak zingt Zanggroep Pro Deo?
Zanggroep Pro Deo zingt zo vaak als dat de groep wordt gevraagd en als de planning het toe laat en de afstand tot de plaats van optreden acceptabel is. In onze agenda vindt u de actuele planning.

Wanneer repeteert Zanggroep Pro Deo en waar?
Zanggroep Pro Deo repeteert tweemaal per maand op zaterdagmiddag.
Zie voor verdere gegevens op deze website onder "informatie" en verder "Oefenlocatie en tijden".

Welk repertoire zingt Zanggroep Pro Deo?
Zanggroep Pro Deo zingt uit principe uitsluitend Bijbelgetrouwe geestelijke liederen in het Nederlands. Afwijking van de Nederlandse taal is incidenteel mogelijk.

Ik zou graag willen meezingen. Kan dat?
Zelf lid worden van Zanggroep Pro Deo kan zeker. U moet dan wel het Reglement van de zanggroep onderschrijven, in het bijzonder de doelstelling, geformuleerd in artikel 3, namelijk getuige zijn van Heer Jezus door middel van onze zang.

Ik zou graag lid willen worden van Zanggroep Pro Deo maar ik ben niet Christelijk. Is dat een bezwaar?
Ja, om lid te worden van Zanggroep Pro Deo moet u artikel 3 van het Reglement, de Doelstelling: "getuige zijn van Heer Jezus", onderschrijven. Als niet-Christen kunt u geen oprecht getuige zijn.

Is er een leeftijdsgrens en worden ook audities of stemtesten gehouden?
Drie keer nee. Iedereen, die het Evangelie door middel van zang wil uitdragen, is welkom. In de zanggroep gaat het tenslotte niet om de stem van 1 persoon en bovendien klinkt het, als we samen zingen, fantastisch.

Is er ook een inschrijfgeld?
Nee. Wel wordt verwacht, dat het lidmaatschapsgeld tijdig en vooraf wordt betaald. Daarover is een besluit genomen, wat wordt verstrekt bij het inschrijfformulier.

Hoeveel kost het lidmaatschap?
Zingen bij Zanggroep Pro Deo kost € 6,50 per maand. Dit moet vooraf worden voldaan volgens het daarover genomen besluit, wat wordt verstrekt bij het inschrijfformulier.

Moet ik noten kunnen lezen?
Nee. Nieuwe liederen worden tijdens de repetitie ingestudeerd. Oudere liederen worden regelmatig herhaald.

Ik bespeel een muziekinstrument en het lijkt mij leuk de zanggroep te begeleiden.
Voordat een persoon als begeleider met muziekinstrument als lid wordt toegelaten, zal eerst een gesprek plaatsvinden en een proefperiode van toepassing zijn. Aan de hand van dit gesprek en/of proefperiode wordt bepaald of het begeleiden met het muziekinstrument past bij onze zanggroep.

bottom of page